Projekt Masterplan

Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

W czwartek, 2 lipca 2015 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się trzecie posiedzenie Rady Projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Uczestniczący w posiedzeniu partnerzy projektu jednogłośnie uchwałą przyjęli "Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Poza tym uczestnicy posiedzenia m.in. wysłuchali informacji na temat realizacji projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

ZAŁĄCZNIKI:

Zasady PKM: pobierz plik

Grupa robocza oceni "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

Komitet Sterujący  pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka obradował 26 maja 2015 r. i pozytywnie zaopiniował poddane pod dyskusję dokumenty: "Raport z postępu prac w ramach projektu", projekt korekty harmonogramu, "Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na kolejne działanie dotyczące opracowania projektów zmian mpzp. Po dyskusji komitet powołał zespół roboczy oceniający  "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".  W Departamencie Transportu UMWW odbyło się 22 czerwca 2015 r. spotkanie, w którym udział wzięli współautor opracowania dr Jeremi Rychlewski oraz wicestarosta Tomasz Łubiński, dyrektor Departamentu Transportu UMWW Jerzy Kriger, dyrektor biura SMP Maciej Musiał, doradca starosty Zbigniew Rusak, naczelnik Wydziału w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA Szymon Olszak, przedstawiciele Departamentu Transportu UMWW Adam Pawlik i Jarosław Polaszewski oraz koordynator projektu Piotr Plewka.  Wymieniono szereg uwag, które znajdą się w uzupełnieniu "Analiz...", omawiano zagadnienia przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz bezpieczeństwa i ograniczeń dla ruchu drogowego na skrzyżowaniach ze zwiększonym ruchem kolejowym. Zebrani uznali za prawidłowy dokument określający Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Nie kwestionowano żadnego z założeń, zwłaszcza pełnienia roli organizatora przewozów przez Województwo Wielkopolskie. Sprawy rozliczeń między przewoźnikami przedstawił Zbigniew Rusak, a problemy taboru - Jerzy Kriger. Jeremi Rychlewski uzasadniał, które z linii PKM powinno się uruchamiać jako pierwsze.

ZAŁĄCZNIKI:

Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego: pobierz plik