rzut_parkowo

Inwentaryzacja i rewitalizacja obiektów stacyjnych

W ramach Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej trwa realizacja zadania dotyczącego inwentaryzacji obiektów stacyjnych oraz przygotowania koncepcji ich rewitalizacji.

Działanie nr 6 Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej to wykonanie inwentaryzacji i koncepcji rewitalizacji obiektów stacyjnych. W dniu 13 lipca podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektoniczną Jacek Bułat z Poznania. Realizując umowę wykonawca wykonał już czynności inwentaryzacyjne dla 18 z 33 obiektów dworcowych. Umowa nie obejmuje już zrewitalizowanych dworców (np. Swarzędz czy Wągrowiec) oraz tych, dla których są opracowane dokumentacje lub wydano już pozwolenia na budowę.

rzut_foro_parkowo