rokietnica_zwp_1

Funkcjonalne węzły przesiadkowe

Efektywne i komfortowe dla mieszkańców funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie możliwe jedynie przy założeniu, że powstanie optymalna infrastruktura obsługi podróżnych umożliwiająca dogodną zmianę środka transportu na węzłach przesiadkowych zlokalizowanych w różnych punktach Metropolii Poznań, szczególnie w okolicach stacji i przystanków PKM.

W ramach projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” opracowana została przez Blue Ocean Business Consulting  Sp. z o.o. „Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej  w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej”. Celem opracowania było przygotowanie jednolitych wymagań dotyczących zintegrowanych węzłów przesiadkowych i parkingów w ramach projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) oraz opracowanie koncepcji świadczenia w pobliżu węzłów przesiadkowych usług publicznych i usług komercyjnych na potrzeby osób podróżujących. Zaproponowano m.in. niezbędne ilości miejsc parkingowych oraz powiązania z komunikacją autobusową.

Koncepcja dotyczy węzłów przesiadkowych z parkingami zlokalizowanych przy istniejących stacjach i przystankach kolejowych na obszarze miasta Poznań (z wyłączeniem stacji Poznań Główny), gmin powiatu poznańskiego, gmin: Oborniki, Skoki, Szamotuły, Śrem oraz stacji Czempiń i Środa Wielkopolska.

 

Główne części składowe zintegrowanego węzła przesiadkowego:

1. Parking Park&Ride lub P&R (z ang. „Parkuj i jedź”). Parking, pozwalający na pozostawienie prywatnego samochodu oraz dogodne przesiadanie się na środek publicznego transportu zbiorowego i kontynuowanie podróży komunikacją publiczną. Cechą szczególną tego typu rozwiązań jest w większości przypadków zwolnienie z opłaty za parkowanie lub zwolnienie z opłat za transport publiczny – wliczenie jej w cenę biletu parkingowego.

2. Parking Bike&Ride lub B&R, (z ang. „Przemieszczaj się rowerem i jedź komunikacją publiczną”). Jest to składowa część węzła przesiadkowego, pozwalająca na dogodne przesiadanie się z prywatnego roweru na środek publicznego transportu zbiorowego i kontynuowanie podróży komunikacją publiczną.

3. Stanowisko Kiss&Ride lub K&R, (z ang. „Pocałuj i jedź”) umożliwia krótki postój prywatnego samochodu osobowego, którego kierowca podwozi inne osoby, korzystające z komunikacji publicznej. Postój taki jest zwykle ograniczany zapisem na znakach drogowych do 2 lub 3 minut. W odróżnieniu od parkingów P+R, w przypadku stanowisk K+R nigdy kierujący samochodem osobowym nie zatrzymuje się na tym stanowisku w celu osobistego kontynuowania podróży komunikacją publiczną.

 

Porządkowanie małej architektury

Pod koniec 2015 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wspólnych elementów małej architektury oraz systemów informacji wizualnej na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. W konkursie złożono 7 prac. Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano pracowni projektowej Melon.group, która przedstawiła autorską wizję m.in. wiat rowerowych, toalet oraz elementów małej architektury takich, jak ławki, stojaki na rowery, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń i odpady, elementy monitoringu i oświetlenia itd. Zaproponowana forma jest nowoczesna, a zaprojektowane elementy małej architektury i obiekty kubaturowe cechują się optymalną funkcjonalnością. Koncepcja zostałą sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań sugeruje korzystanie z rozwiązań projektu, który został w konkursie wybrany.  

Koncepcja wraz z kartami katalogowymi jest dostępna na stronie ZIT Poznań.

Elementy małej architektury stanowić będą element projektów dofinansowanych ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach projektu strategicznego P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania.

koncepcja_archit_wiaty