Projekt Masterplan

Umowa z MIiR

Umowa w sprawie realizacji projektu została podpisana z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 31 stycznia 2014 r. Koszt projektu wynosi 1.907.609,00 zł, z czego 85 % będzie dofinansowane przez Operatora (MIiR). Znacząca część dofinansowania (83 %) pochodzi z programu "Rozwój miast  poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego ", finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Załączniki

Umowa: pobierz plik

konkurs_w_ramach_projektu_master_plan