Aktualności

foto_konf_master_plan_1

Master Plan zakończony sukcesem

Trwają prace związane z zakończeniem realizacji ostatnich zadań objętych projektem Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Efekty projektu, którego termin zakończenia wyznaczony jest na ostatni dzień kwietnia br., dają szerokie podstawy do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach systemu połączeń osobowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Realizacja projektu bardzo mocno pogłębiła integrację jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w przedsięwzięcie. Efekty działań prowadzonych w ramach projektu omówiono w trakcie konferencji podsumowującej, która odbyła się 21 kwietnia br. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.

Czytaj dalej
rokietnica_zwp_1

Funkcjonalne węzły przesiadkowe

Efektywne i komfortowe dla mieszkańców funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie możliwe jedynie przy założeniu, że powstanie optymalna infrastruktura obsługi podróżnych umożliwiająca dogodną zmianę środka transportu na węzłach przesiadkowych zlokalizowanych w różnych punktach Metropolii Poznań, szczególnie w okolicach stacji i przystanków PKM.

Czytaj dalej
foto_inwentaryz_2

Kolej będzie przyjazna pasażerom

Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej było przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów okołokolejowych oraz inwentaryzacji obiektów stacyjnych wraz z koncepcjami zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej

Wskazany wpis nie istnieje

Projekt Master Plan

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” to projekt, którego celem jest stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze metropolitalnym Poznania, przy wykorzystaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej. Działania podejmowane w ramach Master Planu mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez spełnienie warunków dla funkcjonowania połączeń, z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a partnerami jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, spółki realizujące przewozy kolejowe, organizacje pozarządowe, a także instytucje naukowe i eksperckie.

Dla realizacji celów zaplanowano opracowanie: koncepcji zintegrowanego transportu publicznego opartego na kolei, koncepcji węzłów przesiadkowych wraz z układami drogowymi, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach kolejowych, inwentaryzację budynków stacyjnych oraz koncepcji ich rewitalizacji.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” jest największym przedsięwzięciem podjętym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.

Finansowanie

Projekt „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” finansowany jest z programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, czyli tzw. funduszy norweskich w wysokości 85% przekazuje Operator - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wartość brutto projektu wynosi 1.907.609,00 zł.