Partnerzy Projektu

Partnerstwo

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z którym partnerzy podpisali w marcu 2013 r. listy intencyjne. Stronami umowy oraz aneksu jest 39 partnerów, w tym Województwo Wielkopolskie oraz 28 jednostek samorządu terytorialnego (w tym Miasto Poznań i Powiat Poznański).
patrz: aktualny skład partnerstwa

Charakterystyka beneficjentów – partnerów.

Liderem Partnerstwa i stroną umowy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które zrzesza 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto Poznań oraz Powiat Poznański.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zostało zarejestrowane 29 kwietnia 2011r., lecz Partnerstwo j.s.t. działające od 15 maja 2007r. w formie Rady Aglomeracji Poznańskiej doprowadziło m.in. do powstania Centrum Badań Metropolitalnych oraz do opracowania i przyjęcia „Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020”. Instytucją wykonawczą Strategii koordynującą działania wdrażające 28 programów strategicznych jest Biuro Stowarzyszenia. Odbywa się to w ścisłej współpracy z różnorodnymi wyspecjalizowanymi partnerami, a w szczególności z CBM.
Zgodnie z przyjętym statutem Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego aglomeracji poznańskiej, przez które należy rozumieć: Miasto Poznań, Powiat Poznański, gminy Powiatu Poznańskiego, Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu.
Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

Partnerami Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań są:

wojewodztwo_wielkopolskie

polskie_linie_kolejowe

polskie_koleje_panstwowe

koleje_wielkopolskie

przewozy_regionalne

  • 23 jednostki samorządu terytorialnego (jst) - członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Powiat Poznański)
  • 5 gmin (Czempiń, Środa Wielkopolska, Rogoźno, Wągrowiec oraz miasto Wągrowiec), które nie są członkami Stowarzyszenia, ale których położenie uzasadnia włączenie ich do Projektu
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP)

stowarzyszenie_sitk

  • Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (CBM)

centrum_badan_metropolitalnych

  • Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu (TUP)

towarzystwo_urbanistow_polskich_oddzial_w_poznaniu

my_poznaniacy

Partnerów niniejszego Projektu można zatem ująć w cztery grupy (sektory):

  • Pierwsza grupa - jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, których ustawowych kompetencji dotyczy Projekt,
  • Druga grupa - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie kolejnictwa,
  • Trzecia grupa - organizacje pozarządowe, aktywne w obszarze Projektu
  • Czwarta grupa - instytucje naukowe i eksperckie.

Projekt Master Plan dla PKM jest jak dotychczas największym przedsięwzięciem podjętym przez Stowarzyszenie w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 i drugim projektem, finansowanym ze środków pomocowych oraz pierwszą formą współpracy z udziałem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tego projektu pozwoli wypracować mechanizmy efektywnej współpracy samorządów różnych szczebli z udziałem organizacji obywatelskich i przedsiębiorców, co w istotny sposób wpłynie na umocnienie Partnerstwa dla realizacji dalszych przedsięwzięć.