Projekt Masterplan

Poznańska Kolej Metropolitalna

O projekcie

Projekt Master Plan dla PKM jest jak dotychczas największym przedsięwzięciem podjętym przez Stowarzyszenie w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 i drugim projektem, finansowanym ze środków pomocowych oraz pierwszą formą współpracy z udziałem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja projektu  pozwoli wypracować mechanizmy efektywnej współpracy samorządów różnych szczebli z udziałem organizacji obywatelskich i przedsiębiorców, co w istotny sposób wpłynie na umocnienie Partnerstwa dla realizacji dalszych przedsięwzięć. Celem projektu jest określenie podstaw funkcjonowania połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zasady PKM

Komitet Sterujący i Rada Projektu, którą tworzą wszyscy partnerzy jednogłośnie przyjęły Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Jest to dokument określający kompetencje i ogólnie określone zobowiązania członków partnerstwa, zmierzających do uruchomienia PKM (zasady PKM).O-projekcie