Projekt Masterplan

Konkurs i pomoc w ramach projektu Predefiniowanego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs  w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

konkurs_w_ramach_projektu_master_planRola Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP w tzw. projekcie predefiniowanym:
I faza – pomoc partnerstwom JST w zaplanowaniu procesu przygotowania planów realizacji przedsięwzięć, służących rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów, czyli w przygotowaniu Wniosków Aplikacyjnych do MIiR.
II faza - dodatkowe wspieranie partnerstw w realizacji projektów poprzez szkolenia, bieżącą opiekę doradców, wyjazdy studialne do Norwegii, monitorowanie realizacji projektów, pomoc ekspertów.

schemat_ideowy_projektu_master_plan