Projekt Masterplan

Konferencja otwierająca projekt "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"

W środę, 23 kwietnia 2014 r., o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18, odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", który realizowany jest w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Współorganizatorami konferencji są Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu.

Temat projektu wynika ze "Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020" i szeregu dokumentów strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.
Ideą Master Planu jest określenie koniecznych do spełnienia warunków dla funkcjonowania połączeń z gminami, będących partnerami projektu ze stacją Poznań Główny z częstotliwością w godzinach szczytu co 30 minut.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Prezentacja z konferencji: Transport w Strategii - prof. T. Kaczmarek -
  dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Partnerstwo dla PKM, a Krajowa Polityka Miejska - M. Musiał
  dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Plan transportowy i koncepcja PKM - J. Kriger dyrektor Departamentu
  Transportu UMWW: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Doświadczenia planów integracji - A. Maćkowiak, J. Thiem
  Biuro Inżynierii Transportu: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi
  transportowe PKM - dr R. Bul: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Kolej Metropolitalna w planach urb. Poznania - A. Jakubowicz,
  Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Kolej Metropolitalna w planach urb. Poznania - A. Deskur,
  Miejska Pracownia Urbanistyczna: pobierz plik
 • Prezentacja z konferencji: Problemy przepustowości - dr inż. J. Rychlewski,
  Politechnika Poznańska: pobierz plik