infolinia

Wydarzenia

  

 

20 stycznia 2020
Badanie potrzeb pasażerskich przewozów kolejowych
Foto: materiały własne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu prowadzi BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 roku.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu prowadzi BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 roku.

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia należy przyjąć rozkład jazdy 2019/20. Urząd prosi wszystkich zainteresowanych o przesyłanie wniosków w okresie od 7 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej https://www.umww.pl/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporcie-zbiorowym i odesłanie go na e-mail: kolej@umww.pl W tytule e-maila należy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2020/21.
Na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.
Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


16 stycznia 2020
Jest wykonawca bazy w Wągrowcu
Foto: materiały własne
Inwestycję, która obejmie budowę zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Leśnej w Wągrowcu zrealizuje firma ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. W połowie stycznia umowę z wykonawcą podpisał zarząd Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.


Inwestycję, która obejmie budowę zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Leśnej w Wągrowcu zrealizuje firma ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. W połowie stycznia umowę z wykonawcą podpisał zarząd Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Punkt Utrzymania Taboru, bo tak nazywa się kompleks, będzie się składać z Hali Głównej o powierzchni zabudowy 2 783,00 m kw., gdzie będą dokonywane przeglądy poziomu P1, P2, naprawy bieżące, mycie zewnętrzne, sprzątanie wnętrz pojazdów oraz Hali Postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61 m kw., gdzie odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i pomieści po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.
Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej dla 50 osób.
Wartość umowy wynosi 48 741 115,67 zł netto. Budowa ma się zakończyć w ciągu dwudziestu czterech miesięcy.
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pt. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego nr RPWP.05.02.01-30.0004/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 Transport; Działania 5.2 Transport Kolejowy; Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej Współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 34 mln zł.


FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH


30 grudnia 2019
Rok 2019 – podsumowanie Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Rok 2019 był dla Kolei Wielkopolskich okresem rozbudowy i modernizacji taboru i zwiększania oferty przewozowej – powiedział w rozmowie z Rynkiem Kolejowym dyrektor pionu handlowo-finansowego Kolei Wielkopolskich Krzysztof Ryfa. Podpisano kontrakty na dostawę jednostek spalinowych oraz budowę zaplecza do ich obsługi. Dobrze rozwija się też system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Rok 2019 był dla Kolei Wielkopolskich okresem rozbudowy i modernizacji taboru i zwiększania oferty przewozowej – powiedział w rozmowie z Rynkiem Kolejowym dyrektor pionu handlowo-finansowego Kolei Wielkopolskich Krzysztof Ryfa. Podpisano kontrakty na dostawę jednostek spalinowych oraz budowę zaplecza do ich obsługi. Dobrze rozwija się też system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Cały artykuł na stronie Rynku Kolejowego, https://www.rynek-kolejowy.pl


23 grudnia 2019
Boże Narodzenie 2019
Foto: materiały własne
21 grudnia 2019
Kolej szybsza niż samochód
Foto: materiały własne
Mamy dane pomiarowe czasów przejazdu samochodem i pociągiem na siedmiu liniach PKM. Wynika z nich, że poruszanie się samochodem w godzinach szczytu wymaga dużo więcej czasu niż pociągiem.


Mamy dane pomiarowe czasów przejazdu samochodem i pociągiem na siedmiu liniach PKM. Wynika z nich, że poruszanie się samochodem w godzinach szczytu wymaga dużo więcej czasu niż pociągiem.

Dane dotyczą października i listopada. Pomiary były prowadzone w szczytach porannym i popołudniowym na trasach równoległych do siedmiu linii kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wykres graficzny porównania prezentujemy na stronie PKM w zakładce "Porównanie czasów przejazdów".

20 grudnia 2019
Samochód, czy kolej?
Foto: materiały własne
W Koziegłowach, na terenie gminy Czerwonak odbyła się debata zatytułowana „Kolej podmiejska czy obwodnica północno-wschodnia Poznania?”. Gospodarzem był Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak, a w dyskusji wzięli też udział m.in. mieszkańcy gminy, samorządowcy, politycy i eksperci.


W Koziegłowach, na terenie gminy Czerwonak odbyła się debata zatytułowana „Kolej podmiejska czy obwodnica północno-wschodnia Poznania?”. Gospodarzem był Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak, a w dyskusji wzięli też udział m.in. mieszkańcy gminy, samorządowcy, politycy i eksperci.

Frekwencja dopisała, dużym zainteresowaniem przyszłością transportu publicznego na terenie gminy Czerwonak wykazali się przede wszystkim mieszkańcy. – Jeśli uda się wykorzystać potencjał kolei, być może obwodnica nie będzie mieszkańcom gminy Czerwonak potrzebna – napisał po debacie na profilu gminy wójt Marcin Wojtkowiak. Wójt zwraca też uwagę na fakt, że powstają nowe węzły przesiadkowe, które ułatwiają korzystanie z Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. I tak np. w najbliższych dniach zostanie otwarty węzeł Czerwonak Osiedle. Wójt Wojtkowiak zauważa też, że nie wszyscy mieszkańcy gminy popierają budowę północno-wschodniej części obwodnicy Poznania, która miałaby przeciąć Puszczę Zielonkę, u części mieszkańców ten pomysł budzi opór. Wójt zwraca też uwagę na fakt, że PKP przygotowuje dwie inwestycje, które pomogą w rozładowaniu tłoku w pociągach przejeżdżających przez Czerwonak: kolejową obwodnica miasta, która połączy m.in. Karolin z Piątkowem (powstają już pierwsze dokumenty) oraz dobudowanie torów między stacją Poznań-Wschód a Poznaniem Głównym (trwają prace nad studium wykonalności).
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w debacie reprezentował Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl