Aktualności

foto_1

Opowiedz nam o swojej mobilności - wypełnij ankietę online!

Wskazanie niebezpiecznych miejsc na drogach, postulaty efektywnych rozwiązań przewozowych, przedstawienie komunikacyjnych „wąskich gardeł” czy po prostu opisanie swoich preferencji transportowych – do 15 sierpnia każdy mieszkaniec Metropolii Poznań może wypowiedzieć się w uruchomionej ankiecie online. Wnioski z badania pomogą opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Czytaj dalej
rzut_parkowo

Inwentaryzacja i rewitalizacja obiektów stacyjnych

W ramach Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej trwa realizacja zadania dotyczącego inwentaryzacji obiektów stacyjnych oraz przygotowania koncepcji ich rewitalizacji.

Czytaj dalej
dsc03142-2

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji”

Czytaj dalej
11

Duże zainteresowanie organizowaną przez Metropolię Poznań konferencją nt. dobrych praktyk w zakresie zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencji pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki”, która odbyła się w Poznaniu w dniu 5 kwietnia 2016.
Czytaj dalej
zlotniki

GMINA SUCHY LAS PRZEJMUJE NIERUCHOMOŚCI OD POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A.

Jednym z celów projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest utworzenie węzłów przesiadkowych przy stacjach po przekazaniu samorządom budynków dworcowych z nieruchomościami gruntowymi. Gmina Suchy Las w grudniu 2015 r. przejęła nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomość o powierzchni 5562 m² z zespołem budynków dworcowo – gospodarczych.

Czytaj dalej

Archiwum