Aktualności

foto_konf_master_plan_1

Master Plan zakończony sukcesem

Trwają prace związane z zakończeniem realizacji ostatnich zadań objętych projektem Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Efekty projektu, którego termin zakończenia wyznaczony jest na ostatni dzień kwietnia br., dają szerokie podstawy do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach systemu połączeń osobowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Realizacja projektu bardzo mocno pogłębiła integrację jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w przedsięwzięcie. Efekty działań prowadzonych w ramach projektu omówiono w trakcie konferencji podsumowującej, która odbyła się 21 kwietnia br. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.

Czytaj dalej
rokietnica_zwp_1

Funkcjonalne węzły przesiadkowe

Efektywne i komfortowe dla mieszkańców funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie możliwe jedynie przy założeniu, że powstanie optymalna infrastruktura obsługi podróżnych umożliwiająca dogodną zmianę środka transportu na węzłach przesiadkowych zlokalizowanych w różnych punktach Metropolii Poznań, szczególnie w okolicach stacji i przystanków PKM.

Czytaj dalej
foto_inwentaryz_2

Kolej będzie przyjazna pasażerom

Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej było przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów okołokolejowych oraz inwentaryzacji obiektów stacyjnych wraz z koncepcjami zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej
lawica

Koleją po Poznaniu

Na ukończeniu są prace związane z dwoma ostatnimi zadaniami w ramach Master Planu: Opracowanie poszerzonej koncepcji pt. „Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania” oraz Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla Projektu pn. „Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Postępowania przetargowe wyłoniły wykonawcę, którym jest BBF Sp. z o.o. z Poznania.

Czytaj dalej
sam_0309

PKM - kolej na kolej

30 kwietnia 2017 roku zakończy się realizacja rozpoczętego 1 lutego 2014 roku projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jego celem jest stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze metropolitalnym Poznania, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowej.

Połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) podniosą jakoścć systemu transportowego, który jest jednym z czynników decydujących o warunkach życia mieszkańców i rozwoju gospodarczym obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a także województwa wielkopolskiego.

Czytaj dalej

Archiwum