infolinia

Wydarzenia

  

 

6 września 2022
Przetarg na kolejową obwodnicę Poznania unieważniony
Foto: pixabay.com
Postępowanie przetargowe na przebudowę towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do ruch pociągów pasażerskich, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, zostało unieważnione. Ze względu na przegrany konkurs na dofinansowanie w ramach CEF spółka musiała podjąć taką decyzję. Jednak PKP PLK nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o walkę do środki. Spółka zapowiada start w kolejnym naborze.


Postępowanie przetargowe na przebudowę towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do ruch pociągów pasażerskich, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, zostało unieważnione. Ze względu na przegrany konkurs na dofinansowanie w ramach CEF spółka musiała podjąć taką decyzję. Jednak PKP PLK nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o walkę do środki. Spółka zapowiada start w kolejnym naborze.

W dniu 6 września PKP Polskie Linie Kolejowe oświadczyły o unieważnieniu prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego opracowania projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Dzięki zawarciu w dokumentacji przetargowej odpowiednich zapisów mówiących o możliwości unieważnienia przetargu, w przypadku, gdy środki publiczne, o które wnioskował zamawiający nie zostaną mu przyznane. Ryzyko składania ofert w tego rodzaju przetargach spoczywa na wykonawcach.

Modernizacja towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do przewozów pasażerskich to przedsięwzięcie, o którym mówi się od wieli lat. Z początkiem roku 2022 uruchomiono ww. postępowanie przetargowe dotyczące właściwych prac budowlanych. Wówczas, wartość planowanej inwestycji oszacowana została na około 1,5 miliarda złotych, natomiast spółka PKP PLK zakładała możliwość współfinansowania tego działania z funduszu CEF. Po ogłoszeniu listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania okazało się, iż nie znalazło się na niej poznańskie przedsięwzięcie.

Na dzień dzisiejszy zarządca infrastruktury kolejowej deklaruje ubieganie się o środki w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Uruchomienie konkursu w ramach kolejnego, drugiego konkursu zaplanowane zostało na przełomie września/października 2022 r. Przewidywany termin na złożenie aplikacji to grudzień 2022r./styczeń 2023 r. - Obecnie nie ma możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również pozyskania środków na jego sfinansowanie z innych źródeł – poinformował zarządca infrastruktury.

Teraz linia służy głównie do przewozu ładunków, natomiast celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji na niej kolejowych przewozów aglomeracyjnych, za zasadach szybkiej kolei miejskiej. Projekt zakłada budowę łącznicy kolejowej pomiędzy stacjami Poznań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, co zapewni ciągłość, a jednocześnie usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana inwestycja zakłada kompleksową modernizację ponad 70 km torów wraz z siecią trakcyjną, dzięki czemu pociągi pasażerskie na wskazanej trasie mogłyby osiągać prędkość 100-120 km/h.

Niedawno Urząd Miasta Poznania ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla kilku węzłów przesiadkowych, które zgodnie z planem powstaną przy zaplanowanych przystankach na kolejowej obwodnicy miasta. Mowa o węzłach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo. Na początku listopada przyszłego roku wspomniana dokumentach powinna być gotowa.


1 września 2022
Rokietnica z nowym węzłem przesiadkowym
Foto: materiały własne
Gmina Rokietnica została wzbogacona w zintegrowany węzeł przesiadkowy oraz nowoczesny dworzec kolejowy. Oficjalne otwarcie obiektów, powstałych dzięki dofinasowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbyło się 31 sierpnia br.


Gmina Rokietnica została wzbogacona w zintegrowany węzeł przesiadkowy oraz nowoczesny dworzec kolejowy. Oficjalne otwarcie obiektów, powstałych dzięki dofinasowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbyło się 31 sierpnia br.

Zaplanowana uroczystość rozpoczęła się po przybyciu pierwszych zaproszonych gości, którzy przybyli do stacji Rokietnica specjalnym, bezpłatnym pociągiem wyjeżdżającym z Poznania Głównego o godzinie 16:16. Koniec wydarzenia zaplanowany został przez organizatorów na 17:38. O tej godzinie wyruszył pociąg powrotny. Węzeł przesiadkowy obsługuje podróżnych już od pierwszych dni września.

- Dach dworca, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne, pełni również rolę zadaszenia dla podróżnych oczekujących na liniowe autobusy – informuje Danuta Potrawiak, sekretarz gminy Rokietnica. - Tu także zamontowana została tablica elektroniczna z informacją o godzinach ich przyjazdu i odjazdu. Specjalna konstrukcja dachu oraz jego imponująca długość 96 metrów pozwala na połączenie w jedną funkcjonalną całość wyjścia z poczekalni oraz zejścia na perony. To także w pewnym sensie symbol możliwości połączenia dwóch inwestycji: gminnej (dworzec) i kolejowej (przejście oraz zmodernizowane przez PKP torowisko i perony), a także komunikacyjnych składowych: wiaty na ponad 50 rowerów, przystanków autobusowych i dojścia do platform kolejowych.

Do dyspozycji podróżnych na dworcu znajduje się kasa biletowa. Miejsca parkingowe dla rowerów zaplanowane zostały po obu stronach linii kolejowej, doprowadzono do nich również odpowiednią infrastrukturę. W ramach inwestycji powstało parking samochodowy, na którym znalazło się 150 miejsc dla aut, w tym te przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz z stanowiskami do ładowania dla pięciu samochodów elektrycznych. Dworzec został skomunikowany z gminnym transportem publicznym, co zapełni mieszkańcom wygodę w przesiadaniu się. Toalety zaprojektowano w sposób zapewniający dostępność dla wszystkich użytkujących, również osób z niepełnosprawnościami. Budynek starego dworca nadal pozostał. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego węzła, a plac przed nim zyskał dużo zieleni i miejsce do odpoczynku.

- Realizacja projektu węzła wyniosła łącznie ponad 33 mln złotych; objęła zarówno budowę dworca i zagospodarowanie okalającego go terenu, jak i przebudowę ul. Szamotulskiej w Rokietnicy z rondem oraz budowę nowej bazy gminnej spółki komunikacyjnej ZUK ROKBUS i zakup czterech niskoemisyjnych autobusów – mówi Danuta Potrawiak. - Zadanie to, z dofinansowaniem z UE w wysokości ponad 21 mln zł, było drugim co do wielkości projektem niskoemisyjnym w ramach drugiego rozdania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Partnerami tej inwestycji są gmina Rokietnica, powiat poznański i Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o., natomiast umowa dotycząca dofinasowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisana została w ostatnich dniach 2017 roku.

- Istotnym uzupełnieniem projektu Węzła Przesiadkowego Rokietnica będzie włączenie od 1 stycznia 2023 r. odcinka Poznań Główny – Wronki, ze stacją Rokietnica, do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – dodaje Danuta Potrawiak. - PKM jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz 38 gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. PKM to zwiększona częstotliwość kursowania pociągów w godzinach szczytu – średnio co 30 minut oraz nowoczesny tabor. Objęta jest wspólnym biletem, zintegrowanym z transportem dowożącym pasażerów do kolei – przypomina.


30 sierpnia 2022
Wrześniowa korekta rozkładu jazdy
Foto: Koleje Wielkopolskie
4 września 2022 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej:


4 września 2022 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej:

PKM 1 Poznań Gł. – Gniezno (stacja końcowa: Mogilno)

Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 77634/5 relacji Poznań Gł. (13:25) – Gniezno będzie odjeżdżał 31 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77638/9 relacji Poznań Gł. (15:23) – Gniezno będzie odjeżdżał 17 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77522/3 relacji Mogilno (04:32) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu
PKM 2 Poznań Gł. – Nowy Tomyśl (stacja końcowa: Zbąszynek)
Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 77327 relacji Poznań Gł. (08:32) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77247 relacji Poznań Gł. (13:12) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77251 relacji Poznań Gł. (15:12) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 32 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77361 relacji Poznań Gł. (16:34) – Zbąszynek – będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu.
• 77337 relacji Poznań Gł. (20:50) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77836 relacji Zbąszynek (05:57) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77306 relacji Zbąszynek (12:10) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 19 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77248 relacji Zbąszynek (12:46) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 78 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77324/5 relacji Zbąszynek (13:49) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 69 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77282 relacji Zbąszynek (19:50) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 108 minut później w stosunku do obecnego rozkładu.
PKM 2 Poznań Gł. – Września (stacja końcowa: Kutno)
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 71200 relacji Poznań Gł. (04:32) – Kutno będzie odjeżdżał 24 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77466 relacji Poznań Gł. (14:10) – Konin będzie odjeżdżał 27 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77400 relacji Poznań Gł. (14:45) – Koło będzie odjeżdżał 38 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77648 relacji Poznań Gł (15:27) – Konin będzie odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77650 relacji Poznań Gł (04:26) – Koło będzie odjeżdżał 17 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77696 relacji Poznań Gł. (21:45) – Konin będzie odjeżdżał 34 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77405 relacji Konin (09:37) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 33 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 17205/4 relacji Kutno (16:26) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 49 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 17211 relacji Kłodawa (19:10) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 25 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 3 Poznań Gł. – Wągrowiec (stacja końcowa: Gołańcz)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77104/5 relacji Poznań Gł. (16:28) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 25 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77926/7 relacji Wągrowiec (13:41) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77252/3 relacji Gołańcz (16:16) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 18 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.

PKM 3 Poznań Gł.- Grodzisk Wlkp. (stacja końcowa: Wolsztyn)

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej 357, realizowanymi przez Zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. w okresie od 13 marca do 27 stycznia 2023 roku na odcinku Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn wstrzymany został ruch pociągów w obu kierunkach. W związku z ww. utrudnieniami na odcinku Wolsztyn – Grodzisk Wlkp. kursuje Zastępcza Komunikacja Autobusowa. Odjazdy autobusów odbywają się spod stacji kolejowych w miejscowościach Grodzisk Wlkp., Rakoniewice, Wolsztyn. Natomiast w miejscowościach Ruchocice, Drzymałowo, Rostarzewo, Tłoki, przystanki zlokalizowane są przy drodze krajowej nr 32. Autobusy są skomunikowane z pociągami przyjeżdżającymi / odjeżdżającymi ze stacji Grodzisk Wlkp.


PKM 4 Poznań Gł.- Środa Wlkp. (stacja końcowa: Kępno)

Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 77408 relacji Poznań (07:32) – Środa Wlkp. będzie odjeżdżał 19 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77142 relacji Poznań (19:41) – Kalisz będzie odjeżdżał 21 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77597 relacji Środa Wlkp. (10:00) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77727 relacji Środa Wlkp. (16:21) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 110 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 17121/0 relacji Ostrów Wielkopolski (20:21) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 30 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu.


PKM 4 Poznań Gł. – Środa Wlkp. (stacja końcowa: Krotoszyn / Milicz)

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w okolicach Krotoszyna, realizowanymi przez Zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. w okresie od 5 września do 10 czerwca 2023 roku na odcinku Jarocin – Krotoszyn – Milicz wstrzymany zostanie ruch pociągów w obu kierunkach, co oznacza konieczność wprowadzenia na tym odcinku zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągi jadące z Poznania do Milicza będą kończyły bieg na stacji Jarocin, gdzie osoby kontynuujące podróż w kierunku Krotoszyna i Milicza będą musiały przesiąść się do autobusów komunikacji zastępczej.
Odjazdy autobusów będą się odbywać spod stacji kolejowych w miejscowościach Jarocin, Golina, Obra Stara, Koźmin, Bożacin, Krotoszyn i Zduny. W miejscowości Wolenice przystanki zlokalizowane będą przy drodze krajowej nr 15, natomiast w miejscowości Cieszków, przy Rynku. Miejsca odjazdu autobusów komunikacji zastępczej będą specjalnie oznaczone poprzez naklejki na wiacie przystankowej lub na słupkach przy przystankach.
Szczegóły dotyczące zastępczej komunikacji autobusowej znajdują się we wpisie Prace modernizacyjne na linii do Milicza i zastępcza komunikacja autobusowa

Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 76212 relacji Jarocin (03:15) – Milicz będzie odjeżdżał 95 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 67821 relacji Milicz (05:13) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 47 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 67825 relacji Milicz (17:23) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 47 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 67827 relacji Milicz (18:12) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 53 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu.


PKM 4 Poznań Gł. – Środa Wlkp. (stacja końcowa: Kalisz)

Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 77142 relacji Poznań Gł. (19:41) – Kalisz będzie odjeżdżał 21 minut później w stosunku do obecnego rozkładu.


PKM 5 Poznań Gł. – Rogoźno Wlkp. (stacja końcowa: Piła Gł. / Wyrzysk Osiek / Szczecinek)

Zmiany w godzinach kursowania pociągu:
• 77475 relacji Poznań Gł. (15:30) – Rogoźno Wlkp. będzie odjeżdżał 27 minut późnej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77716 relacji Rogoźno Wlkp. (14:58) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 197 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu.22 sierpnia 2022
Kolejne spalinowe Impulsy dla Kolei Wielkopolskich
Foto: Koleje Wielkopolskie
W minionym roku spółka Koleje Wielkopolskie skorzystała z opcji na zakup dwóch kolejnych Impulsów zasilanych napędem spalinowym od Newagu. Niebawem ruszy ich produkcja, a według wstępnych założeń nowe pojazdy zostaną dostarczone do Wielkopolski już w drugiej połowie grudnia br.


W minionym roku spółka Koleje Wielkopolskie skorzystała z opcji na zakup dwóch kolejnych Impulsów zasilanych napędem spalinowym od Newagu. Niebawem ruszy ich produkcja, a według wstępnych założeń nowe pojazdy zostaną dostarczone do Wielkopolski już w drugiej połowie grudnia br.

Umowa pomiędzy Kolejami Wielkopolskim a firmą Newag podpisana została w 2019 roku. W kontrakcie zawarta została możliwość rozszerzenia zamówienia, dzięki której przewoźnik mógł kupić kolejne dwa pociągi w ramach opcji. Spółka samorządowa zdecydowała się na ten krok w październiku ubiegłego roku.

– W tym roku Koleje Wielkopolskie wzbogacą swoją flotę o dwa kolejne spalinowe pojazdy 36WEhd. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na sierpień. Od września odbywać będą się pierwsze tzw. odbiory cząstkowe. Zgodnie z aktualnym harmonogramem – odbiór techniczny (po ukończeniu produkcji, na terenie Wykonawcy) ma się obyć 19.12.2022, natomiast odbiór końcowy pojazdów (na terenie KW) planowany jest na dzień 22.12.2022. Są to oczywiście orientacyjne terminy, należy brać pod uwagę możliwe odchylenia niezależne od nas. Zgodnie z umową firma Newag na dostawę pojazdu ma czas do 30.09.2023 – informuje Beata Wagner z Wydziału Promocji i Marketingu Kolei Wielkopolskich.

Najprawdopodobniej spółka będzie dążyła do jak najszybszego wprowadzenia pojazdów, tak aby już po kliku dniach od odbioru końcowego można było korzystać z nich na wielkopolskich torach. Warto mieć na uwadze także konieczność rejestrach każdego spalinowozu w Europejskim Rejestrze Pojazdów, co może wpłynąć na czas.

Według informacji przekazanych przez Koleje Wielkopolskie, jak i przedstawicieli Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który pełni rolę organizatora przewozów kolejowych oraz odpowiada za kształt rozkładu jazdy, pociągi z opcji będą jeździć na trasach z Poznania do Wolsztyna i Wągrowca. Obecnie, na tych trasach można już spotkać cztery bliźniacze pojazdy.

– Pojazdy Impuls 2 kupowane przez Koleje Wielkopolskie będą wykorzystywane w przewozach na liniach niezelektryfikowanych, głównie na odcinkach z Poznania do Wągrowca oraz z Poznania do Wolsztyna. Wynika to z liczby pasażerów przewożonych na tych odcinkach. Wśród linii komunikacyjnych obsługiwanych pojazdami spalinowymi odcinki te charakteryzują się największą frekwencją. W związku z tym najbardziej uzasadnione jest wykorzystanie takich trójczłonowych pojazdów właśnie w kierunkach z Poznania do Wągrowca i Wolsztyna – mówi Robert Pilarczyk.

Warto zauważyć, że również w nowych, trzyczłonowych zespołach trakcyjnych istnieje możliwość łączenia dwóch pojazdów w jeden skład. Takie rozwiązania stosowane są już zarówno na linii do Wolsztyna jak i na trasie do Wągrowca. Stosuje się je w przypadku mniej pojemnych pociągów np. SA132 czy SA134.

– W kwestii łączenia dwóch pojazdów Impuls 2 w jeden skład pociągu informuję, że jest to technicznie jak najbardziej możliwe i zostało przetestowane podczas odbiorów pojazdów, które już są wykorzystywane przez Koleje Wielkopolskie. W obecnym rozkładzie jazdy na razie nie ma planów na realizację pociągów w podwójnych zestawieniach pojazdów Impuls 2. W sytuacjach, gdy frekwencja będzie tego wymagała, będziemy rozważali takie rozwiązanie – dodaje Robert Pilarczyk.

Model Impuls 2 jest najbardziej pojemnym, spalinowym pociągiem, jakim dysponują przewoźnicy wykonujący kursy przewozowe, w ramach usług zamawianych przez województwo wielkopolskie. Dodatkowe dwie jednostki Kolei Wielkopolskich wpłyną korzystnie na sytuację taborową w regionie, gdzie kursy realizowane są praktycznie bez żadnej rezerwy taborowej.19 sierpnia 2022
Poszukiwany wykonawca dla dokumentacji projektowej
Foto: Miasto Poznań
Powstanie pełna dokumentacja projektowa dla węzłów Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo, które wybudowane zostaną przy planowanych przystankach na kolejowej obwodnicy miasta. Miasto Poznań ogłosiło właśnie postępowanie przetargowe.


Powstanie pełna dokumentacja projektowa dla węzłów Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo, które wybudowane zostaną przy planowanych przystankach na kolejowej obwodnicy miasta. Miasto Poznań ogłosiło właśnie postępowanie przetargowe.

Działania zmierzające do modernizacji i dostosowania kolejowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego stanęły w miejscu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z początkiem tego roku uruchomiła postępowanie przetargowe. Zarządca infrastruktury kolejowej liczył na sfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, konkretnie z programu CEF. Po ogłoszeniu wyników okazało się, iż poznański projekt nie uzyskał finansowania. Dodając do tego kwestię ogromnej różnicy między zakładanym budżetem, a najtańszą ofertą jaka wpłynęła w przetargu na właściwe prace można zakładać, że inwestycja znacznie przesunie się w czasie.

Inwestycja dotycząca dostosowania towarowej obwodnicy Poznania do uruchomienia na niej pasażerskich przewozów kolejowych zostanie wsparta kompleksowymi działaniami miasta w zakresie budowy węzłów integracyjnych, które wybudowane zostaną przy planowanych przystankach kolejowych m.in. na Piątkowie, czy w pobliżu kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Miasto Poznań pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wykonanie dokumentacji projektowej dla węzłów przesiadkowych.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonie dokumentacji planistycznej dla czterech węzłów w następujących lokalizacjach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo. Zadanie swoim zakresem obejmuje również zaprojektowanie infrastruktury pieszo-rowerowej, która połączy przystanek kolejowy Poznań Naramowice i zaplanowany w tej lokalizacji węzeł przesiadkowy z istniejącą już siecią chodników i dróg rowerowych.

Dokumentacja dotycząca węzła na Franowie obejmować będzie budowę parkingu Kiss&Ride, który pomieści około 3 aut oraz Park&Ride na 20 stanowisk samochodowych. Dodatkowo, przewidziane zostały również piętnastostanowiskowe parkingi dla rowerów, zarówno w pobliżu istniejących już peronów tramwajowych oraz w bezpośredniej bliskości nowo planowanego przystanku kolejowego. Podstawowym założeniem zapewnienie połączenia nowych peronów kolejowych z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, znajdującymi się w pobliżu zajezdni tramwajowej MPK na Franowie, za pomocą chodnika i drogi rowerowej.

W rejonie węzła Zieliniec plany budowy mają również uwzględnić budowę dojścia na perony, ciągu pieszego i pochylni równoległych do linii kolejowej, które staną się dodatkowych dojściem od strony ul. Sarnej. Dodatkowo, w projekcie zawarte zostaną również chodniki doprowadzające do przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych po wschodniej stronie linii kolejowej oraz parking „Bakie & Ride” (ok. 15 miejsc) i parking dla aut osobowych (ok. 21 miejsc) na terenach kolejowych w rejonie ul. Kamieńskiej i ul. Sarnej.

Największy zakres tej dokumentacji będzie związany z inwestycją dotyczącą budowy węzła przesiadkowego na Piątkowie. Powstanie nowa pętla autobusowa z 6 miejscami postojowymi dla pojazdów autobusowych. Projekt uwzględnia również możliwość wybudowania stacji służącej do ładowania autobusów elektrycznych, budowę punktu, gdzie nadzorowany będzie ruch oraz zaplecza socjalnego dla kierowców MPK. Dodatkowo, nowe perony kolejowe zostaną zintegrowane z dworcem autobusowym zlokalizowanym na południe od torów przy ulicy Stróżyńskiego, a także z nowym dworcem i parkingiem Park&Riade, który znajdzie się po północnej stronie linii kolejowej. W zadaniu zostały róznież zawarte prace związane z przebudową ulicy Nad Różanym Potokiem oraz wydłużeniem ulicy Krygowskiego.

Przekazanie gotowej dokumentacji przewidziane zostało na początek listopada przyszłego roku.
19 sierpnia 2022
Nowa numeracja na stacji Poznań Główny
Foto: materiały własne
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że od niedzieli 4 września 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w numeracji peronów na stacji Poznań Główny.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że od niedzieli 4 września 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w numeracji peronów na stacji Poznań Główny.

Informacje o zmianach dostępne będą również m.in. na tablicach informacyjnych na stacji i w budynku dworca.

Nowy układ peronów na Poznaniu Główny, obowiązujący od 4 września 2022 r. przedstawia się następująco:

• Peron nr 1 – nowy peron (w budowie – od strony galerii handlowej)
• Peron nr 2 – obecny peron nr 3
• Peron nr 3 – obecny peron nr 2
• Peron nr 4 – obecny peron nr 2a
• Peron nr 5 – obecny peron nr 1
• Peron nr 6 – obecny peron nr 1a
• Peron nr 7 – obecny peron nr 4a
• Peron nr 8 – obecny peron nr 4
• Peron nr 9 – obecny peron nr 4b
• Peron nr 10 – obecny peron nr 5
• Peron nr 11 – obecny peron nr 6

Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl